301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

The requested resource has been assigned a new permanent URI.


Powered by Tengine/1.4.2

Hem

Attention Tierp-Älvkarleby lokalförening är ansluten till Riksförbundet Attention.

Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.

Vår målsättning är att:

  • sprida kunskap om NPF
  • skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar.
  • vara en resurs för förskola, skola och övriga berörda samhällsinstanser.
  • skapa samarbetsformer med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och för vuxna med NPF.
  • ökad kunskap och förståelse

 

 

 

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

The requested resource has been assigned a new permanent URI.


Powered by Tengine/1.4.2 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

The requested resource has been assigned a new permanent URI.


Powered by Tengine/1.4.2