Du som medlem är viktig för oss!

Attention är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap och förbättra vardagstillvaron för personer med NPF och dess närstående. Genom kunskapsspridning och ett aktivt arbete tror vi att synen på ADHD, ADD, Aspberger, Torettes och Tvångssymdrom kan förändras.

Aktuellt för lokalföreningen i Tierp-Älvkarleby är att starta anhörigträffar i Tierp under hösten 2016. Träffar i Skutskär är igång sedan ett år tillbaka och dessa träffar är den sista söndagen varje månad, dock har vi ingen fast lokal, annonsering sker i Lokaltidningen i Norra uppland samt i vår facebookgrupp. Håll utkik efter mer information. Ingen anmälan är nödvändig, kom som du är och delta på dina egna villkor!

Känner du någon som har NPF, eller har du själv en diagnos? Bli medlem för att stötta arbetet med att förbättra villkoren för barn, unga och vuxna med diagnos inom NPF.