Ordförande:

Carina Pettersson                       E-post: ordforande[at]attention-tierp-alvkarleby.se

Sekreterare:

Jill Nyqvist

Vise ordförande:

Kassör:

Ann-Cathrine Mattsson               E-post: kansli[at]attention-tierp-alvkarleby.se

Ledamöter

Jenny Steen

Birgitta Räihä

Gunnel Eriksson

Suppleanter

Jorma Räihä

Utbildningsansvarig:

 

Webbansvarig

Jenny Steen

OBS för att andvända våra mejladresser så ersätt [at] mot @